Oferta

!!! Uwaga !!!
Zapisy na rok szkolny 2019/2020 trwają


Aby dziecko mogło uczęszczać do naszego przedszkola należy:

 • Podpisać umowę o świadczeniu usług na rok bieżący
 • Wpłacić jednorazowe wpisowe
 • Wpłacać comiesięczne czesne

W ramach miesięcznego czesnego zapewniamy dzieciom:

 • Codzienną opiekę pedagogiczną w godzinach 6:00 – 17:00
 • Zajęcia dydaktyczne, manulane, kulinarne etc.
 • Raz w tygodniu język angielski 
 • Zajęcia z rytmiki - dwa razy w tygodniu indywidualnie dla każdej grupy

Zajęcia dodatkowe nieobowiązkowe (płatne dodatkowo):

 • Zajęcia z instruktorem tańca - jeden raz w tygodniu – 20 zł/ miesiąc
 • Zajęcia z instruktorem karate - jeden raz w tygodniu – 20 zł/miesiąc
 • Dodatkowe zajęcia z języka angielskiego - jeden raz w tygodniu - 20 zł/miesiąc
 • Opieka poradni psychologicznej - po konsultacji z rodzicami/prawnymi opiekunami
 • Opieka logopedyczna – odbywać się będzie jeden  raz w tygodniu prowadzona przez instytut logopedii 

Posiłki (płatne dodatkowo):

 • Zapewniamy trzy posiłki dziennie:
  • Śniadanie
  • Obiad
  • Podwieczorek